Oferta - PE-Elektroinstalatorstwo

Przejdź do treści

Menu główne:

Usługi swoje wykonujemy na terenie trójmiasta i okolic w zakres naszych usług wchodzą:

Pomiary Elektryczne (odbiorcze i okresowe)

• Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
• Badania wyłączników różnicowoprądowych
• Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
• Badania stanu instalacji odgromowej
• Pomiary rezystancji uziemień
• Pomiary natężenia oświetlenia
Każde badanie stanu instalacji elektrycznej jest zakończone stosownym do tego protokołem, który zawiera między innymi miejsce wykonywania pomiarów, opis i parametry sieci, wyniki pomiarów, podstawy prawne oceny pomiarów, orzeczenie i ewentualne zalecenia.
W przypadku negatywnych wyników pomiarów w protokole końcowym zalecamy w jaki sposób usunąć wynikłe problemy.

Część pomiarów tj. rezystancja izolacji przewodów, badanie wyłączników różnicowo prądowych które ze względu na ich specyfikacje powodują czasowe wyłączenie napięcia przeprowadzamy w dogodnych dla zleceniodawcy godzinach, dni wolne od pracy lub godziny nocne.


Budowa modernizacja  instalacji elektrycznych, serwisujemy instalacje elektryczne zarówno dla firm, zarządców nieruchomościami jaki i dla budownictwa indywidualnego

• instalacje elektryczne
• instalacje odgromowe
• modernizacji, rozbudowa istniejących instalacji
• remonty, naprawy instalacji elektrycznych
• rozdzielnice elektryczne
• oświetlenie wewnętrze i zewnętrzne


Przy współudziale zaprzyjaźnionych firm wykonujemy systemy telewizji dozorowej IP i CCTV oraz systemów alarmowych powiadomienia.


   domy i mieszkania
   szkoły, przedszkola
   sklepy, biura, pensjonaty
   parkingi, hale garażowe

Instalacje monitoringu oraz udostępnianie podglądu online.

Monitoring wizyjny to nie tylko bezpieczeństwo - to też stały nadzór pracowników. Gdziekolwiek jesteś, dzięki łączności przez Internet z rejestratorem obrazu  mamy podgląd na żywo i dostęp do zarchiwizowanego  obrazu z komputera, tableta lub telefonu komórkowego.


Do zdalnego dostępu do swoich kamer nie musisz posiadać stałego adresu IP Zdalny dostep otrzymasz gratis.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego