Pomiary Elektryczne - PE-Elektroinstalatorstwo

Przejdź do treści

Menu główne:

INFORMACJE O POMIARACH ELEKTRYCZNYCH
Instalacje i urządzenia elektryczne przed przekazaniem do eksploatacji oraz w trakcie eksploatacji muszą być poddawane badaniom i pomiarom w celu oceny ich stanu technicznego.

Rozgraniczamy dwa rodzaje badań i pomiarów elektrycznych:

- Badania i pomiary odbiorcze (powykonawcze)
- Badania i pomiary okresowe (ochronne)


 Badania i pomiary odbiorcze są wykonywane w nowych lub modernizowanych instalacjach elektrycznych w celu sprawdzenia ich gotowości i przydatności do eksploatacji. Wyniki badań i pomiarów są podstawą do dopuszczenia instalacji do eksploatacji. Badania i pomiary okresowe są wykonywane w instalacjach i urządzeniach elektrycznych w trakcie ich eksploatacji. Pomiary te mają na celu sprawdzenie stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji i urządzeń. Wyniki są podstawą do dopuszczenia do dalszej ich eksploatacji lub do przeprowadzenia remontu czy modernizacji.
Czasookresy pomiarów elektrycznych wynikają z wymagań Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. Zależą one przede wszystkim od warunków środowiskowych, rodzaju instalacji, jej zastosowania i działania.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego